Historikk

K Turi trykk & kopi som er det navnet som bedriften fikk, men som er bedre kjent som KT kopi & trykk.
Jeg hadde gått lenge med tanker om å starte noe for meg sjøl,
men jeg ville ikke begynne med noe som var i bygda fra før.
Men høsten 1990 så kom det en billig matvare kjede til Alta og alle var opptatt av at der var det så billig å handle,
men jeg ville ikke ta det forgitt derfor så gjorde jeg min lille undersøkelse i butikkene her, og fant ut at man kunne handle
likeså billig her om man var litt obs på tilbudene.
Derfor så ga jeg ut et flyveblad i Kautokeino
som jeg ga navnet ”Falaldagat Guovdageainnus”,
som betyr på norsk "Tilbud i Kautokeino".
Hensikten var å minske handelslekasjen til Alta.
De første numrene ble kopiert, men det ville bli dyrt i lengden,
derfor så ville jeg forhøre meg om hva kostet
det å få dette trykt, og da oppdaget jeg at det var kanske en god ide å starte med trykkeri i Kautokeino.

Det var noen gamle trykkeri utstyr her i bygda
som jeg fikk kjøpt billig.
Jeg hadde på det tidspunktet ikke noe kjennskap
til trykk prosessen og hvordan offset maskiner virker,
men jeg fikk høre at det var viktig med en riktig balanse mellom
vann og trykksverte. I april 1991 så trykket jeg min første trykksak som var "Fálaldagat Guovdageainnus" Verden hadde vel sett bedre tykksaker, men jeg var nå fornøyd med å ha fått til å trykke i det hele tatt og det i to farger til og med.

I etter tid så viste det seg at jeg hadde brukt feil side av trykkplatene til å fremkalle på og service mannen sa: " jeg fatter ikke hvordan det har hvert mulig å trykke på denne maskinen, farge valsene står skevt og det må ha hvert noen i maskinen som skufla og fordelte farge."

I februar 1992 så kjøpte vi en Ryobi 480 en farge maskin med platefremkaller.

Høsten 1992 ansatte vi en trykker med fagbrev og han jobbet til sommeren 1996.

Frem til høsten 1994 så hadde vi kjøpt utskrift fra film, men da kjøpte vi fotosetter og gjore oss digital på førtrykk, det var litt vanskelig å kaste ut mørkeromsutstyret.

På høsten 1997 så solgte vi alt som hadde med trykkprosessen å gjøre, da satset vi på kun førtrykk og Kristian tok fagbrev som typograf.

Høsten 1993 var Kristian var engasjert i Assu som tekniskansvarlig, og i 1998 så begynte KT kopi & trykk å produsere Assu igjen og gjorde det frem til sommeren 2000.

Status nå!
Vi produserer førtrykk, som vi enten sender til trykkeri eller vi gjør alt selv med digitaltrykk. Hvis kunden har laget et produkt så er formatet pdf et veldig godt format hvis den er laget riktig så er den system uavhengig og dokumentene for blir uforandret.

Denne hustypen kalles for "Klemettype" og det ble bygd mange sånne hus etter krigen
Vi har pusset opp etter hvert som vi hadde råd til det, bl.a. etter isolert og nytt el. anlegg
Slik ser du den fra Rv 93 når du ser mot elva ved kirkekrysset. Inne har vi prøvd å beholde 50-60 stil