Ved spørsmål om tilbud så er følgende punkter viktig å vite

1. Opplag (antall stykker)

2. Format (størrelse på sider, evt størrelse i mm, konvolutt størrelser)

3. Farger evt spesial farger (bilder er 4 farger)

4. Papirkvalitet

5. Innbinding

6. Hvordan matrialet blir levert, hva må trykkeriet gjøre i forbindelse med utforming.

7. Bilder og logoer finnes dem digitalt eller må dem scannes.
NB! dem må minst være i 300 dpi!!

Send forespørselen til: kt@ktkopi.no